Blogs

29 nov 2015

De toegevoegde waarde van klantbeoordelingen

Klantbeoordelingen spelen een steeds grotere rol bij de keuze van de consument voor een aanbieder. De beoordeling van de onafhankelijke consument worden als waardevoller gezien dan een de informatie van de leveranciers. DTG heeft dit jaar opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren onder 1500 respondenten. Hieruit kwam naar voren dat 72% van de consumenten klantbeoordelingen laten meewegen in hun keuze.