Nieuws Actueel

1,5 miljoen euro om economie Hof van Twente te versterken

Van onze redactie 3 juni 2015

Geld sxc 1

Dit staat in de economische visie die ondernemers en gemeente samen hebben opgesteld om de zes kernen in de gemeente - Delden, Hengevelde, Diepenheim, Bentelo, Goor en Markelo - sterker te maken. De visie is onlangs door burgemeester en wethouders vastgesteld. Dit belangrijke beleidsstuk komt half juni in de gemeenteraad aan de orde.

StimulansHet stimuleren van de detailhandel, de vrijetijdseconomie en de arbeidsparticipatie voor mensen die moeilijk aan werk kunnen komen zijn drie hoofdthema’s in de economische visie.

Bij het document is een actieplan gevoegd waar binnen initiatieven worden uitgevoerd. Gemeente en ondernemers moeten samen invulling geven aan dat plan. Voor de uitvoering kan een beroep worden gedaan op het sociaaleconomisch fonds.

Economisch profielDe drie hoofdthema’s vloeien voort uit het economische profiel van Hof van Twente anno 2015. Daaruit blijkt dat Goor ‘de bedrijvige hoofdkern’ is, Delden ‘de historsche kern’, Markelo ‘een complete kern met een hoog voorzieningenniveau’, Hengevelde ‘een ondernemende en actieve kern’, Bentelo ‘een compacte kern in een uitgesterkt buitengebied’ en Diepenheim ‘het kunststadje’.

ActieplanVoor de detailhandel wordt een actieplan uitgewerkt onder leiding van expert e-marketing Cor Molenaar. Doel wordt de bestedingen in winkels te vergroten met 10 procent en dat meer mensen de ‘Hof’ bezoeken. Zo moet het aantal overnachtingen van 343.374 omhoog naar 350.000 eind 2018 en tot 446.000 in 2030. Op het terrein van vrijetijdseconomie en arbeidsparticipatie gaan onder meer de VVV, vrijetijdsondernemers en - andere - maatschappelijke partners (zoals het Werkplein) aan de slag om actieplannen te maken.

DoelenDe initiatieven daarin moeten meetbare doelen hebben om de effecten van die projecten goed te kunnen beoordelen en na te bespreken, stelt het college van B en W. Wethouder Wim Meulenkamp geeft binnenkort een toelichting op de economische visie en het actieplan.

In de visie staat dat Hof van Twente het regiobreed ‘lang niet slecht’ doet als het gaat om werkloosheidsbestrijding en besteedbaar inkomen.