Nieuws Actueel

10 jaar dezelfde accountant

Rik Nizet 14 mei 2014

Nederlandse bedrijven mogen 10 jaar bij dezelfde accountant blijven. Nu is dat nog 8 jaar. De verplichte roulatie is bedoeld om de accountants voldoende afstand te laten houden tot het bedrijf waarvan ze de boeken controleren.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei woensdag in de Tweede Kamer dat hij bereid is de verplichte roulatietermijn te verlengen van 8 naar 10 jaar, zoals onder meer de VVD en veel Nederlandse multinationals willen. In Europees verband is ook een termijn van 10 jaar afgesproken. Dijsselbloem wil wel dat halverwege die periode een andere partner binnen hetzelfde accountantskantoor verantwoordelijk wordt voor de controle van de boeken.

KamerdebatIn het Kamerdebat was al gebleken dat een meerderheid van de Kamer voorstander was van een verlenging van de termijn. Verder wordt het tuchtrecht aangescherpt en verdubbelt de afkoelingsperiode - waarin een accountant niet bij hetzelfde bedrijf mag controleren - van 2 naar 4 jaar.

DijsselbloemDijsselbloem noemde de recente schandalen binnen de Nederlandse accountancysector ,,zeer verontrustend''. Hij kondigde aan dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in september van dit jaar rapportages gaat publiceren over de kwaliteit van de vier grote accountants in Nederland: EY, KPMG, Deloitte en PwC. Deze vier kantoren hebben 90 procent van de Nederlandse accountancymarkt in handen.

KPMGVooral KPMG kwam de afgelopen periode in opspraak, onder meer door kwesties rond Ballast Nedam en Imtech en door het handelen van topman Jurgen van Breukelen, die heeft aangekondigd dat hij opstapt als bestuursvoorzitter. KPMG werkt inmiddels aan een nieuwe bestuursstructuur.

De Tweede Kamer en Dijsselbloem riepen de sector op om in de periode tot de rapportages van de AFM in september zelf te kiezen voor hervormingen en te zorgen dat het vertrouwen in de sector weer terugkeert. De Kamer zal dan in het najaar bekijken of aanvullende wetgeving ,,om de kwaliteit en onafhankelijkheid'' van accountants te waarborgen nog nodig is.