Nieuws Actueel

250.000e freelancer in het zonnetje

Rik Nizet 28 mei 2015

Klantgegevens bureau laptop koffie 335

De Nederlandse freelancemarkt blijft maar groeien. Onlangs heeft de 250.000e freelancer zich ingeschreven op de site van werkmarktplaats Freelance.nl. Om dit te vieren ontvangt deze freelancer vrijdag een prijs tijdens het ondernemersevent van de VVD in Papendal, waarbij onder meer Neelie Kroes aanwezig is.

Naast Neelie Kroes zal Erik Ziengs, VVD-fractielid van de Tweede Kamer aanwezig zijn. Hij reikt samen met Rob Bergers, algemeen directeur van Freelance.nl de prijs aan de 250.000e freelancer uit. Freelancemarkt blijft groeienDe groei van de freelancemarkt is te danken aan de onomkeerbare maatschappelijke trend naar flexibilisering van de arbeid. "Zowel de opdrachtgevers als de opdrachtnemers willen flexibelere projecten of werk. Het aantal freelancers en ZZP’ers neemt toe omdat het werkaanbod groeit”, aldus Rob Bergers.In 2014 steeg de Nederlandse freelancemarkt met 12 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Ook in het eerste kwartaal van 2015 werd een groei geconstateerd. Dit blijkt uit cijfers van de Freelance Markt Index. De index geeft weer hoe de Nederlandse freelancemarkt zich ontwikkelt door de cijfers van het CBS, de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en het aantal opdrachten op freelance.nl samen te nemen. De FMI analyseert sinds 2009 de ontwikkelingen van de freelancemarkt. Bergers gaat er vanuit dat de markt in 2015 zal blijven aantrekken door de groeiende vraag naar flexibele arbeid en het lichte economische herstel.