Nieuws Actueel

30.000 minder managers

Rik Nizet 27 maart 2015

Managers minder 335

Het sentiment over de arbeidsmarkt verbetert en het aantal banen groeit. Vooral onder ingenieurs, ICT’ers en organisatieadviseurs neemt het aantal werkenden toe. Andere beroepsgroepen hebben het moeilijk. Zo daalde het aantal werkende managers in een jaar tijd met 30 duizend. Er zijn ook minder boekhouders, medici en bouwvakkers aan de slag dan een jaar geleden. In de nabije toekomst liggen vooral in de ICT-branche kansen. Dat meldt ING.

Sentiment verbetert, meer banen erbijHet sentiment over de arbeidsmarkt is in maart sterk verbetert, blijkt uit de ING Vraag van Vandaag. Inmiddels zien bijna evenveel respondenten verbeteringen als verslechteringen op de arbeidsmarkt. Het sentiment is sinds halverwege 2013 bezig aan een gestage opmars en inmiddels terug op het hoogste niveau sinds bijna 4 jaar. Consumenten zijn steeds minder somber over de economie en verwachten herstel van de arbeidsmarkt. Vanaf begin 2014 is dit herstel ook echt terug te zien in het aantal banen: de werkzame beroepsbevolking is sinds het dieptepunt met zo’n 100 duizend mensen gegroeid.Fors minder banen voor managersDe ene arbeidsmarkt is echter de andere niet. Voor de ene beroepsgroep zijn er volop kansen, terwijl voor andere beroepen zeer weinig werk te vinden is. Zo is het aantal werkende ingenieurs en softwareontwikkelaars het afgelopen jaar fors toegenomen. Ook zijn er meer operators en organisatieadviseurs werkzaam. In andere beroepsgroepen daalde het aantal werkenden juist. Vooral managers springen eruit. Eind 2014 waren er 30 duizend managers minder dan een jaar eerder. Bovenstaande blijkt uit een analyse van het ING Economisch Bureau op basis van een nieuwe statistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Perspectief niet voor iedereen rooskleurigOok is het toekomstperspectief niet voor elke werkloze even rooskleurig. Uit recente cijfers van het UWV blijkt dat de arbeidsmarkt voor de meeste beroepen ‘ruim’ of ‘zeer ruim’ is: er zijn relatief weinig vacatures voor veel werkzoekenden. Wel neemt het aantal beroepen waarvoor het moeilijk is om mensen te vinden iets toe: van de 124 beroepen die het UWV classificeert in de spanningsindicator arbeidsmarkt, werden er vorig jaar gemiddeld 18 als krap of zeer krap aangemerkt, tegenover slechts 9 in 2013. Met name in de ICT-sector is het aantal vacatures hoog. Voor elke werkzoekende informaticus, programmeur of systeemanalist zijn er wel één of meerdere vacatures te vinden. Ter vergelijking: werkloze receptionisten, boekhouders, journalisten en sociaal-cultureel werkers moeten met vele anderen concurreren voor één vacature.Lees verder.