Nieuws Actueel

4 op 10 geregistreerd in Donorregister

Van onze redactie 5 februari 2015

Of iemand donor wil zijn na het overlijden, hangt vaak samen met herkomst en opleidingsniveau. Niet-westerse allochtonen en laagopgeleide mensen zijn het minst vaak donor. Dat blijkt uit gegevens uit het Donorregister waar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over beschikt.

Bijna een kwart van de bevolking geeft toestemming om na het overlijden de organen en weefsels af te staan voor donatie. Ongeveer 5% van hen maakt een voorbehoud voor het gebruik van bepaalde organen.