Nieuws Actueel

40 miljoen voor banenplan defensie en politie

Van onze redactie 14 januari 2015

Bij de politie werken ruim 60.000 personen. Ruim 10.000 hebben een ondersteunende functie. Dit aantal daalt in de komende jaren naar 8500. De behoefte aan agenten zal waarschijnlijk nog iets toenemen. Bij defensie werken ook ongeveer 60.000 mensen. Dat aantal loopt terug naar ruim 55.000, maar er zijn ook steeds nieuwe jonge medewerkers nodig.

Bij de opleidingen van politie en defensie vallen nogal wat mensen uit. Bij de politie is dat ongeveer 20 procent over een opleidingsperiode van vier jaar. Het banenplan bevat afspraken om de uitval te beperken. Ook wordt bekeken of doorstroming tussen defensie en politie mogelijk is.

Honderd sectoren

In het banenplan staat onder meer dat 160 werknemers worden (om)geschoold voor technische functies bij defensie. Ook krijgen 200 jongeren zonder diploma de kans om er aan de slag te gaan. Verder worden 800 mbo-leerlingen begeleid naar een baan bij de politie en worden 175 politiewerknemers omgeschoold naar een andere functie binnen het apparaat.

Asscher heeft in totaal 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor banenplannen. Werkgevers en werknemers moeten tenminste hetzelfde bedrag bijleggen. Tot nu toe hebben meer dan honderd sectoren een aanvraag ingediend.