Nieuws Actueel

5 redenen om direct te starten met duurzaam ondernemen

Aangeboden door Eneco 29 december 2015

1 Eneco Advertorial

Nog lang niet alle ondernemers houden zich bezig met duurzaam ondernemen. De dagelijkse werkzaamheden eisen alle aandacht op waardoor dit belangrijke aspect weinig aandacht krijgt. Daarnaast wordt vaak het belang ervan niet helemaal ingezien. Helaas, want begaan zijn met het milieu blijkt namelijk een factor voor zakelijk succes. Voor het stimuleren van groei, het verhogen van de omzet, het betreden van nieuwe markten en voor het besparen van kosten. Kortom: duurzaamheid loont.

Wij geven samen met Eneco vijf redenen voor managers om er vandaag nog mee te starten.

1. Grondstoffen sparen Fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool raken langzaam op en worden steeds schaarser. Dit zorgt niet alleen voor een uitputtingsslag van de grondstoffen op aarde, het zorgt er ook voor dat de prijzen voor deze brandstoffen op termijn aanzienlijk gaan stijgen. Nu is de tijd gekomen om maatregelen te treffen tegen het gebruik hiervan. Dit kan door over te stappen naar een duurzamer businessmodel en door zoveel mogelijk gebruik te maken van hernieuwbare bronnen. Veel consumenten leven om deze reden al een stuk bewuster en kiezen nadrukkelijk voor duurzame vormen van energielevering. Met name de millenniumgeneratie, bestaande uit mensen die geboren zijn tussen 1980 – 2000, voelt zich geroepen beter met moeder natuur om te gaan. Dat uit zich ook in de producten en diensten die zij kopen en in de bedrijven waarbij ze zich betrokken voelen. Als u op die vraag inspeelt, dan spreekt u direct een belangrijke nieuwe doelgroep aan. 2. Grotere marge De vraag naar duurzame dienstverlening is groot. Zo blijkt uit verschillende onderzoeken dat Nederlanders erg begaan zijn met de natuur en het milieu. TNS NIPO toont bijvoorbeeld in een onderzoek aan dat maar liefst 40 procent van de consumenten de voorkeur geeft aan producten met een duurzaamheidskeurmerk. Daarnaast geeft 25 procent van de respondenten aan dat zij bereid is om meer te betalen voor groene, duurzame of biologische producten. Met het produceren en leveren van duurzame dienstverlening kan de marge van de producten verhoogd worden. Hier liggen dus kansen voor managers en ondernemers om in die behoefte te voorzien. 3. Grotere afzetmarkt Dat duurzaam zijn onder consumenten populair is, is eveneens een kans voor ondernemers om niet te laten liggen. De afzetmarkt groeit er immers aanzienlijk door. Denk maar aan het succes van biologische supermarkten zoals Marqt en Ecoplaza. Daarnaast maken zowel overheidsinstellingen als de bancaire wereld er al in grote mate gebruik van. Duurzame ondernemingen hebben dan vaak een streepje voor op niet-groene bedrijven. Ook leveranciers van energie zien een sterk toenemende vraag naar ‘groene’ producten en diensten. Zo is de vraag naar zonnepanelen de laatste tijd enorm gestegen. Voor managers is nu een perfect moment om de mogelijkheden omtrent de productie en levering van duurzame dienstverlening voor hun organisatie in kaart te brengen. Dan kunnen zij vervolgens effectief gebruikmaken van die grotere afzetmarkt. 4. Kostenbesparing en gebruik slimme technologie Het aantal aanpassingen dat een bedrijf moet doorvoeren om groener te ondernemen, valt bovendien mee. Een aantal (kleine) investeringen betalen zich namelijk zeer snel terug. Mede door het inzetten van moderne en slimme technologie, wordt die bedrijfstransformatie eenvoudiger dan ooit. Door gebruik te maken van slimme technologie kun je eenvoudig en snel zien hoe ondernemers bewuster kunnen omgaan met het energiegebruik van de organisatie. Toon®, de slimme thermostaat van Eneco, maakt het mogelijk om vanaf iedere locatie via elk gewenst device de thermostaat uit te lezen en te bedienen. Zulke oplossingen dragen bij aan het reduceren van het gas- en energiegebruik, wat resulteert in een lagere energierekening. En wie wil er nu niet besparen op onnodige kosten? 5. Employee advocacy Tot slot draagt duurzaam ondernemen bij aan het optimaliseren van het bedrijfsimago. Zowel voor externe consumenten als voor interne medewerkers. Consumenten voelen zich vaak meer betrokken bij een bedrijf dat dezelfde persoonlijke normen en waarden naleeft. Duurzame ondernemingen hebben tegenwoordig over het algemeen ook meer volgers op sociale media dan bedrijven die zich niet met duurzaamheid bezighouden. Omdat het begaan zijn met de aarde inmiddels tot onze normen en waarden behoort, kunnen groene bedrijven dus rekenen op meer online support. Hetzelfde geldt voor medewerkers. Een medewerker die er eenzelfde gedachtegoed als zijn werknemer op nahoudt, is vaak trots op het bedrijf waar hij werkzaam voor is. Hierdoor zijn ze eerder bereid om positief over het bedrijf naar buiten te treden in hun communicatie, zowel off- als online. Een manager profiteert van een dergelijke medewerker en kan deze zelfs inzetten voor employee advocacy. Dit verbetert het imago van de organisatie aanzienlijk. Neem professioneel contact op Duurzaam ondernemen hoeft dus zeker niet zo ingewikkeld te zijn. Het levert uw organisatie zelfs zeer aantrekkelijke (financiële) voordelen op. Het kan hierbij handig zijn om hulp te vragen van een deskundige. Speciaal voor zakelijke ondernemers heeft Eneco de Vaste Contactpersoon in het leven geroepen. Hier kun je terecht voor al je vragen omtrent duurzame oplossingen. Met behulp van zijn adviezen kun je eenvoudig besparen op je energiekosten. Bent u na het lezen geïnteresseerd geworden in de mogelijkheden voor duurzaam ondernemen? Maak gerust een afspraak met de Vaste Contactpersoon. Deze persoon is thuis in uw branche en helpt gericht bij het zoeken naar de best passende duurzame oplossingen voor uw bedrijf.