Nieuws Actueel

55 jeugdzorginstellingen melden problemen

Van onze redactie 11 november 2014

Er komen volgens Sint steeds meer instellingen bij die problemen voorzien door de veranderingen in het beleid. ,,Er zit een versnelling in. Sinds de zomer is het aantal snel opgelopen.''

Vanaf 1 januari worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De verwachting is dat zij beter maatwerk kunnen leveren dan de rijksoverheid en provincies waar deze taak nu nog onder valt. De TAJ onder leiding van Sint moet in de gaten houden of de overheveling van taken wel gaat zoals verwacht en of de voortgang van hulp en zorg niet in gevaar komt.