Nieuws Actueel

600 in plaats van 900 vluchtelingen Zeewolde

Van onze redactie 8 september 2015

Image 5223057

Meer is voorlopig niet mogelijk, aldus burgemeester en wethouders. Zeshonderd is volgens het COA een ondergrens om een asielzoekerscentrum zelfstandig te laten draaien, met bijvoorbeeld eigen gezondheidszorg.,,Gezien de informatie die de afgelopen maanden is verzameld, kiest het college voor zeshonderd opvangplaatsen'', zo luidt de verklaring van de gemeente. Wel willen de bestuurders de komende tijd draagvlak zoeken voor uitbreiding van de opvang, als daar vraag naar is.'Gekkenwerk' Het COA vroeg Zeewolde in het voorjaar al een asielzoekerscentrum in te richten. Burgemeester en wethouders van Zeewolde stemden met dat verzoek in. Daarvoor was geen besluit van de gemeenteraad nodig, maar wel een advies. De raad besprak het voorstel vorige week. PVV-leider Geert Wilders was toen een van de dertien insprekers. Hij noemde het 'gekkenwerk' dat er een asielzoekerscentrum komt in een plaats met 22.000 inwoners. ,,Wat nodig is is lef, van bestuurders die nee durven zeggen tegen Den Haag, die luisteren naar hun eigen burgers. Toon moed, kom op voor de belangen van uw burgers. Zeg: azc nee. Stop de asieltsunami, ook hier. Zeewolde moet Zeewolde blijven."