Nieuws Actueel

65-plusser rijk, jongere arm

Martijn Vervest 4 september 2014

De vermogensverschillen tussen generaties in Nederland zijn de laatste jaren fors toegenomen. Jonge volwassenen zijn armer geworden, terwijl de gemiddelde 65-plusser nu rijker is dan de pensioengerechtigde van een aantal jaren terug. Dat blijkt uit onderzoek van het economisch bureau van ING.In 2008 bezat een doorsnee huishouden met kostwinner tussen de 25 en 44 jaar nog 22.000 euro aan vermogen. In 2012 resteerde hiervan nog zo’n 4000 euro. Dat komt vooral doordat hun huizen minder waard zijn geworden.Het doorsnee vermogen van huishoudens met een hoofdkostwinner ouder dan 65 groeide ondanks de crisis wel, van 84.000 euro in 2008 tot 107.000 euro in 2012.