Nieuws Actueel

70 nieuwe banen bij staalbedrijf Van Merksteijn International in Almelo

Van onze redactie 11 augustus 2015

Handdruk anp

Door de uitbreiding van de productiecapaciteit zijn er ook meer mensen nodig. Exacte getallen heeft hij nog niet, maar manager Frank Swartjes van het Almelose bedrijf verwacht dat er door de uitbreiding volgend jaar 50 tot 70 banen bijkomen. Het bedrijf denkt in de loop van volgend jaar te kunnen beginnen met de uitbreiding.WapeningsstaalVan Merksteijn International op Bedrijvenpark Twente is groot geworden in wapeningsstaal. Maar de afdeling hekwerken, Van Merksteijn Fences, is verantwoordelijk voor de huidige uitbreiding. "De vraag naar wapeningsstaal is momenteel relatief constant", zegt Swartjes.Dubbelstaafs hekwerkenVan Merksteijn produceert in Almelo dubbelstaafs hekwerken, die onder meer worden gebruikt langs sportvelden, spoorlijnen en gewone terreinafscheidingen. De hekwerken worden kant en klaar en gecoat gemaakt. Aan- en afvoer van het ruwe staal en het uiteindelijke product gebeurt voornamelijk over spoor en water. De hekken worden geëxporteerd naar verschillende Europese landen en Azië.VergunningDe provincie Overijssel is positief over de uitbreidingsplannen van het Almelose bedrijf en is bereid vergunning voor de uitbreiding te verlenen. Opmerkelijk bij de vergunning is het feit dat, om de productie te kunnen uitbreiden, Van Merksteijn een overeenkomst heeft moeten sluiten met een aantal boerenbedrijven in de regio. Dat heeft te maken met PAS, de Programmatische Aanpak Stikstof. Dit zijn afspraken die de staatssecretaris van Economische Zaken, de minister van Infrastructuur en Milieu en Gedeputeerde Staten van alle provincies hebben gemaakt. Concreet komt het erop neer dat als een bedrijf uitbreidt, dit niet ten koste mag gaan van de stikstofuitstoot. De PAS-overeenkomst geldt met ingang van 1 juli jongstleden.

880.000 ton staalVan Merksteijn produceert nu ongeveer 880.000 ton staal per jaar. Er komen nieuwe productielijnen waardoor de jaarproductie straks ruim over een miljoen ton gaat. Dat heeft gevolgen voor het milieu: de productiehallen moeten worden verwarmd, er rijden meer vrachtwagens en het wordt drukker in de verzink- en poedercoatafdeling van het bedrijf. Uit de vergunningaanvraag bij de provincie Overijssel blijkt dat de stikstofuitstoot van het bedrijf met de nieuwe uitbreiding zelfs wordt verdubbeld.

"We hebben daarom rechten moeten aankopen", zegt Swartjes. Dit is bij boerenbedrijven een gebruikelijke gang van zaken. Maar voor een industrieel bedrijf is het nieuw wanneer er in verband met de beperking van de stikstofuitstoot zaken moeten worden gedaan met boerenbedrijven. Van Merksteijn heeft inmiddels met twee agrarische bedrijven in de regio een overeenkomst gesloten voor aankoop van de ammoniakemissie. Het gaat om de vof Elferink aan de 1e Meijerinkshoekweg in Wierden en de maatschap Westerhof aan de Poolsweg in Geesteren. Met de overeenkomst met Elferink raakt dit de bedrijf de vergunning kwijt van in totaal 1721 varkens. Westerhof moet het door de afspraken straks met 68 vleesvarkens minder doen.

Foto: ANP