Nieuws Actueel

Aandacht doet Spreken stopt ermee

Van onze redactie 5 augustus 2015

Image 5131563

ADS-voorzitter Jack Keijzer, die een paar maanden terug het stokje overnam van Hagenaar Martin Roos, weet het nog goed. Toen zijn zoon Pascal (16) in 2007 om het leven werd gebracht in Hoogkarspel stonden hij en zijn vrouw alleen. Geen begeleiding, niemand die zei wanneer de rechtszaak was, geen spreekrecht tijdens de zitting.MinisterieSamen met Roos, wiens zoon Alan (31) in Den Haag-Loosduinen werd doodgeschoten, zette Keijzer de Stichting Aandacht doet Spreken op om een einde aan die situatie te maken en de belangen van de nabestaanden te behartigen. Er kwamen lotgenotenbijeenkomsten en bij het ministerie van Justitie werd gepleit voor verbeteringen.Met zoveel succes - er is spreekrecht en professionele begeleiding vanuit Slachtofferhulp Nederland - dat de stekker er nu uit kan. Het is de bedoeling dat op 1 januari de fusie volgt met de twee andere lotgenotenverenigingen. Samen gaan ze als een nieuwe stichting verder.,,We zagen het laatste jaar minder bezoekers op bijeenkomsten, er waren minder deelnemers aan het sport- en spelweekend en nieuwe aanmeldingen waren bijna nihil,'' zegt Keijzer. ,,Zoals nu de begeleiding van nabestaanden is geregeld, is dat een 'grote concurrent' van ons. Dat is concurrentie die wij niet bestrijden. Daar hebben we het juist voor gedaan. En één stichting is efficiënter dan drie. Minder besturen betekent minder kosten.''FinancieelKeijzer ziet voor zichzelf een rol in de nieuwe stichting. ,,Behalve het lotgenotencontact kunnen we nabestaanden nog steeds helpen. Bijvoorbeeld als ze financieel aan de grond zitten. Wij kennen als geen ander de kanalen voor hulp.''Daarnaast wil hij het huidige beleid verbeteren. Wat hem betreft wordt het standaard dat aan nabestaanden van moordslachtoffers gevraagd wordt of zij een gebiedsverbod wensen voor de dader als hij vrij komt èn dat hun mening zwaar telt. Ook schadevergoeding voor nabestaanden wiens kind in het buitenland vermoord werd, moet beter geregeld worden.