Nieuws Actueel

Aannemersbedrijf Hoek & Zn bouwt veertien woningen aan Ds. de Geusstraat in Almelo

Van onze redactie 30 april 2015

Bouw stock ANP

Volgens het bestemmingsplan van de beoogde locatie in de wijk Sluitersveld zijn er maximaal dertien huizen toegestaan. Burgemeester en wethouders van Almelo wil daar op verzoek van de ontwikkelaar van afwijken. Volgens het college is er ruimte voor veertien woningen.

Ook enkele andere planonderdelen die in strijd zijn met het bestemmingsplan, vallen bij het college in goede aarde. Van de vier eindwoningen worden er drie buiten het bouwvak gebouwd. Bovendien worden woningen 9,50 meter hoog, terwijl in het bestemmingsplan de maximale bouwhoogte op negen meter is bepaald.

Afwijking

Middels een ‘afwijking van het bestemmingsplan’ wil het college medewerking verlenen. Voor zo’n procedure is een ruimtelijke onderbouwing nodig. Die is inmiddels opgesteld. „Er zijn geen planologische en milieuhygiënische belemmeringen”, luidt de conclusie. Het bouwplan staat op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 12 mei.

Foto: ANP