Nieuws Actueel

Aanpassen van werktijden kan niet zomaar

Caroline Spilt 13 maart 2015

Werktijden personeel middelgroot

Werkgevers hebben een zogenaamde ‘beleidsvrijheid’ bij het vaststellen van de arbeidstijden en werkroosters. Als je die wilt aanpassen, moet je met een aantal zaken rekening houden. Bijvoorbeeld met de bestaande afspraken – al dan niet op schrift –, de wettelijke voorschriften zoals de Arbeidstijdenwet (ATW) en de privébelangen van het personeel.

Soms liggen de werktijden al jaren vast en roept de verandering weerstand op of zorgt de aanpassing voor praktische problemen bij een aantal medewerkers. Maar dat is nog geen reden om de werktijden niet te mogen aanpassen. Zelfs als de werktijden in het contract zijn vastgelegd, kan de bedrijfssituatie genoeg reden zijn om de roosters aan te passen. Kan het echt niet anders?Als werknemers in de knel komen door een roosteraanpassing is de vraag ‘kan het echt niet anders?’ van belang. De werkgever heeft een inspanningsverplichting om te zoeken naar een oplossing die tegemoetkomt aan de problemen die door wijzigingen ontstaan. Maar aan de andere kant weegt ook het bedrijfsbelang zwaar, zoals de continuïteit van het bedrijf of het aanpassen aan de veranderende eisen van de markt. Wel op tijd doorgeven!Arbeidstijden - en dus ook aanpassingen daarin - moeten uiterlijk 28 dagen van tevoren bekendgemaakt worden.

Lees meer op BC.nl