Nieuws Actueel

Aanrechtsubsidie legt Christelijke drie op ramkoers

SGP en ChristenUnie zetten het kabinet voor het blok.

Van onze redactie 11 november 2015

SGP en ChristenUnie zetten het kabinet voor het blok: als het kabinet de alleenverdieners niet verder tegemoet komt, dan weten zij niet hoe ze kunnen instemmen met het belastingplan. De beoogde lastenverlichting van 5 miljard euro dreigt VVD en PvdA daarmee door de vingers te glippen. Schrijft AD.

Lees ook: Nog geen akkoord Belastingplan

De coalitie hoopt nog altijd zaken te kunnen doen met CDA, ChristenUnie en SGP om een meerderheid in de Eerste Kamer veilig te stellen. Maar de steun van het christelijke partijtrio is verre van gratis: de drie eisen vooral dat het kabinet flink snoeit in de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK), een belastingvoordeel voor werkende ouders met kinderen tot 12 jaar.

OneensOnderling zijn de drie oppositiepartijen het overigens niet eens, zo blijkt uit de voorstellen die zij hebben ingediend. Het CDA wil 300 miljoen euro op de IACK korten, om met die opbrengst de kinderbijslag te verhogen.

Niet-werkende oudersDaar profiteren ook niet-werkende ouders van. ChristenUnie en SGP stellen op hun beurt voor om komend jaar 240 miljoen euro op de combinatiekorting te bezuinigen, oplopend tot 420 miljoen euro in 2023. Het duo wil dat geld gebruiken om uitsluitend kostwinners tegemoet te komen, omdat die relatief veel belasting betalen ten opzichte van tweeverdieners. Het instrument dat zij daarvoor kiezen is op korte termijn de overdraagbare heffingskorting, in de volksmond ook wel de aanrechtsubsidie genoemd, te verhogen. Kostwinners gaan er daardoor 650 euro per jaar op vooruit ten opzichte van tweeverdieners.

GraatBeide voorstellen uit christelijke hoek steken als een graat in de keel van VVD en PvdA. Zij willen liever niet tornen aan de IACK, omdat deze fiscale stimulans volgens de modellen van het Centraal Planbureau veel banen oplevert.

"Ik zie geen voorstellen bij de oppositie die het gaan halen," zei VVD-leider Halbe Zijlstra gisteren aan de vooravond van het finale debat in de Kamer, dat vandaag wordt afgerond. PvdA-leider Diederik Samsom noemde de voorgestelde wijzigingen van de oppositie 'wat al te ruig'.

DuimschroevenSGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf draaide gisteren de coalitiepartijen echter de duimschroeven aan. Het voorstel dat hij heeft ingediend is voor zijn fractie 'essentieel', zei hij in het debat over de kwestie. "Anders weten wij niet goed hoe we voor dit Belastingplan kunnen stemmen." Daarbij zei hij ook voor de ChristenUnie te spreken. Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën, VVD) is de man die uiteindelijk voor elkaar moet boksen dat de coalitie zicht houdt op een meerderheid in de Eerste Kamer. Tot dusver heeft hij officieel nog geen voorkeur uitgesproken voor de christelijke partijen: er is ook nog een route die loopt via verdere vergroening van het belastingstelsel. Vooral D66 en GroenLinks zitten op die lijn. Wiebes' eigen VVD moet hier echter niets van hebben.

KunstVoorafgaand aan het debat zei Wiebes dat het de kunst is 'de steun van de ene partij binnen te halen zonder de ander van tafel te jagen'. Vandaag moet blijken of hem dat lukt. Zo niet, dan riskeert Wiebes dat zijn Belastingplan in de Eerste Kamer wordt weggestemd.