Nieuws Actueel

Aantal asielzoekers fors toegenomen

Van onze redactie 28 januari 2015

De meeste asielzoekers kwamen in 2014 uit Syrië. Het aantal aanvragen uit dit door oorlog geteisterde land steeg tot 9.500. Dat is bijna 40% van het totaal aantal asielzoekers. Het aantal staatlozen nam ook sterk toe, van ruim 200 in 2013 naar bijna 2.800 in 2014. Dit waren vooral Palestijnen uit Syrië.

Sinds 2000 schommelt het aantal asielzoekers tussen de 10.000 en 15.000. In de jaren 90 was het aantal asielzoekers veel groter dan nu. In het piekjaar 1994 kwamen bijna 53.000 asielzoekers naar Nederland. De meesten kwamen uit het voormalige Joegoslavië, waar toen oorlog woedde.