Nieuws Actueel

Aantal banen in de Twentse vrijetijdsssector groeit flink

Van onze redactie 13 maart 2015

Horeca thinkstock

De vrijetijdssector is in de hele provincie een banenmotor. De werkgelegenheid binnen deze branche groeide in alle regio’s in Overijssel sterker dan de groei van het totaal aantal banen. De groei is het sterkst groei in de regio IJsseldelta. Daar nam de werkgelegenheid in de toeristische sector in tien jaar toe met 28 procent.

Vooral in het horecagedeelte kwamen er veel banen bijDe horeca is als deelsector van de vrijetijdseconomie de grootste banenverschaffer in Overijssel: 55 procent van de banen valt onder horeca. Met name de deelsectoren sport (82 procent) en cultuur, recreatie en amusement (34 procent) zijn sterk gegroeid.In relatie tot de vrijetijdseconomie is de werkgelegenheid in de deelsectoren detailhandel/groothandel en vervoer in tien jaar fors gedaald, met respectievelijk 13 en 6 procent.

Foto: Thinkstock