Nieuws Actueel

'Aantal lesuren van leraren kan best omlaag'

Van onze redactie 5 oktober 2015

Image 5304409

Scholen hoeven wat hem betreft niet te wachten op het definitieve advies van het Platform Onderwijs 2032, dat kijkt naar onderwijsvernieuwing. ,,Vraag je af hoe effectief een extra lesuur is. Kwaliteit boven kwantiteit. We moeten heilige huisjes ter discussie durven stellen: het rooster, het aantal lesuren, de dominante sturing van bovenaf'', aldus Rosenmöller maandag in een interview met Trouw. ,,Leerlingen leren ook als ze zelfstandig aan het werk zijn, of tijdens een stage bij een bedrijf. Onderwijs is niet alleen een lokaal met kinderen en een leraar ervoor.''TopsportRosemöller is de afgelopen jaren gaan inzien dat lesgeven 'topsport' is. ,,Nederlandse leraren geven veel meer les dan hun collega's in het buitenland. Ze klagen terecht over de hoge werkdruk. De waardering daarvoor haalt het niet bij de feitelijke prestatie die zij leveren.''Scholen moeten zelf bepalen of het lesrooster zoals we dat nu kennen op de schop gaat. ,,Veranderen moet zorgvuldig, maar men mag best wat meer risico nemen en in kansen denken'', aldus Rosenmöller. ,,De traditionele structuur heeft goed onderwijs opgeleverd. Maar als je de talenten van leerlingen meer centraal wilt stellen, heb je meer flexibiliteit nodig.''