Nieuws Actueel

Aanvalsplan om leegstand Goes tegen te gaan

Peter Urbanus 11 december 2015

Leegstandcentrumgoes1065

In het Goese centrum staan op dit moment 24 winkelruimtes leeg. Vooral de periferie van het winkelhart biedt hier en daar een sombere aanblik. Er is een plan in de maak om de leegstand in de Goese binnenstad tegen te gaan. De vraag is of het snel goed komt, bericht de PZC. De sinds begin dit jaar actieve werkgroep Invulling Panden, die bestaat uit vertegenwoordigers van middenstand en horeca, Goes Marketing, gemeenteambtenaren en vertegenwoordigers van de vastgoedwereld, zoekt naar een nieuwe invulling van leegstaande panden. Het afgelopen jaar zijn er onder meer kunstexposities en pop-up stores in leegstaande winkelpanden geweest, maar de werkgroep kijkt vooral naar oplossingen op langere termijn. "Mogelijke maatregelen zijn onder meer oprichting van een pandenbank, het afplakken of camoufleren van etalages van leegstaande winkelruimtes, herbestemmen van panden en subsidies voor winkels die weer naar het winkelhart komen", zegt Albert Boonman. Hij coördineert de activiteiten van de werkgroep namens de gemeente. "Een leegstandstaks is een mogelijkheid, maar we willen geen dwangmiddelen gebruiken. We willen actief aan de slag met acquisitie."De werkgroep heeft wel gemerkt dat het veel uitmaakt of een leegstaande winkelruimte bijvoorbeeld eigendom is van iemand die er zelf boven woont, of dat je met een makelaar in Amsterdam moet bellen.Dat de huren en koopprijzen erg hoog lijken, gaat er bij Boonman niet in. "De markt heeft z'n werking. Ik zie een grote bereidheid om huurprijzen te laten zakken en flexibeler huurcontracten af te sluiten. We letten wel goed op dat er geen vierkante meter winkelruimte bij komt."Winkels en horecagelegenheden die te koop of te huur staan, maar nog wel in bedrijf zijn, laat de werkgroep overigens buiten beschouwing, evenals de talrijke leegstaande kantoorruimtes.Volgens Mark Faasse, voorzitter van makelaarsorganisatie NVM afdeling Zeeland, is er in zijn algemeenheid een overaanbod aan winkelruimtes, omdat de bestedingen in de fysieke winkels afnemen. Als oorzaken noemt Faasse de toename van online-aankopen en verminderde koopkracht voor veel mensen. "Pandeigenaren zijn gewend aan huurstijgingen en dat valt nu tegen. Winkeliers kunnen echter ook niet zo maar vertrekken, want de inrichtingskosten van een winkelruimte zijn vrij hoog. Dat geeft aan waardoor er te weinig dynamiek in de markt zit."Binnenkort wordt het aanvalsplan van de werkgroep Invulling Panden aan de gemeenteraad voorgelegd. Bedoeling is dat de werkgroep daarna weer aan de slag gaat.