Nieuws Actueel

ABN Amro in de wolken

Rik Nizet 20 februari 2015

ABN AMRO heeft het afgelopen jaar een nettowinst behaald 1,134 miljard euro. Dat is inclusief het negatieve effect van eenmalige bijzondere posten van in totaal 417 miljoen euro. Dat meldde ABN AMRO vrijdag.

De zogenoemde onderliggende nettowinst verdubbelde ten opzichte van 2013 en kwam uit op 1,551 miljard euro. Dit winstcijfer is exclusief bijzondere posten en geeft volgens de bank een beter inzicht in de operationele gang van zaken.

De bank draaide naar eigen zeggen een sterk vierde kwartaal, waarin een onderliggende nettowinst werd geboekt van 400 miljoen euro. In dezelfde periode van 2013 leed ABN AMRO nog een verlies van 47 miljoen euro.

Topman Gerrit Zalm zegt in een toelichting op het resultaat over het vierde kwartaal dat dit vooral te danken is aan het feit dat de bank minder voorzieningen voor slechte leningen hoefde te nemen en door een stijging van de inkomsten. ,,Het herstel van de Nederlandse economie en de huizenmarkt komt in deze cijfers naar voren'', stelt hij vast.

Economische groeiTerugkijkend op 2014 zegt Zalm tevreden te zijn "met de vooruitgang die we in 2014 voor onze klanten en onze aandeelhouder hebben geboekt". Hij verwacht dat de economische groei in Nederland zal doorzetten "waardoor onze kredietvoorzieningen naar verwachting kunnen afnemen en bedrijfsactiviteiten kunnen toenemen''.

Regelgeving"Tegelijkertijd moet de financiële sector echter voldoen aan steeds strikter wordende wet- en regelgeving en dit brengt kosten met zich mee. Diverse verplichte kostenposten zullen in 2015 naar verwachting fors toenemen en de pensioenlasten zullen als gevolg van de huidige lage rentestand stijgen'', aldus Zalm.

SlotdividendABN AMRO wil een slotdividend uitkeren van 275 miljoen euro, waarmee het totale dividend over 2014 uitkomt op 400 miljoen euro. Dat gaat de schatkist in omdat de bank nog altijd in handen is van de Staat. Dat zal niet lang meer duren omdat ABN AMRO dit jaar nog naar de beurs zal worden gebracht.

ABN AMRO werd in 2008 op het dieptepunt van de kredietcrisis voor 16,8 miljard euro genationaliseerd. In de jaren erna werd nog eens voor bijna 5 miljard euro in de bank gestoken.