Nieuws Actueel

ABN AMRO opnieuw in de verdediging

Caroline Spilt 31 maart 2015

Net nu het rumoer rond de voorgenomen maar afgeblazen salarisverhoging voor de top bij ABN AMRO was geluwd, moest de staatsbank dinsdag weer in de verdediging. Berichtgeving in Het Financieele Dagblad suggereerde dat ABN AMRO onvoldoende zicht heeft op privébelangen van commissarissen, maar de bank verwerpt iedere suggestie dat er structurele controleproblemen zijn.

De bevindingen van de krant komen volgens ABN AMRO uit een oud onderzoek van De Nederlandsche Bank uit 2013. "De onderwerpen die geadresseerd worden, zijn achterhaald en opgelost.'' Dat de bank volgens de krant onvoldoende inzicht in nevenfuncties en privébelangen van de commissarissen zou hebben en dat de invoering van een toereikende regeling tegen het risico van belangenverstrengeling op zich laat wachten, is onjuiste informatie, aldus ABN AMRO.

Aanscherping procedureDe bank zegt dat de raad van commissarissen van ABN AMRO in het voorjaar van 2014 heeft ingestemd met een aanscherping van de procedure 'ten aanzien van de registratie en monitoring van nevenfuncties'. De procedure ziet volgens de bank onder meer toe op de meldingsplicht, het begrenzen van het aantal commissariaten en het voorkomen van belangenverstrengeling. "Iedere zes maanden vindt hierop een controle plaats.''

'Strikt beleid'Voor wat betreft privébeleggingstransacties geldt al jaren voor ieder lid van de raad van commissarissen 'een zeer strikt beleid met betrekking tot privé-effectentransacties en de financiële dienstverlening aan commissarissen'.

Reactie politiekOndanks de verklaring van de bank reageert de politiek kritisch. GroenLinks wil verder uitstel van de beursgang van ABN AMRO. Wouter Koolmees van D66 noemde het bericht 'verontrustend' en Arnold Merkies van de SP 'schokkend'. De ChristenUnie wil dat minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) onderzoekt of ABN AMRO een coöperatieve bank kan worden, waar klanten, werknemers en het midden- en kleinbedrijf het voor het zeggen krijgen.

DijsselbloemDijsselbloem kon dinsdag niet reageren op de nieuwe berichtgeving over ABN AMRO. Zijn woordvoerster liet weten dat Financiën weet dat er een brief is van toezichthouder DNB aan ABN, maar dat die vertrouwelijk is. Dijsselbloem is niet op de hoogte van de inhoud.

Uitstel beursgangDe onrust in de maatschappij en de politiek over salarisstijgingen aan de top was vorige week voor het kabinet reden een definitief besluit over de beursgang van ABN uit te stellen.

OppositieOppositiepartijen willen opheldering van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën over berichtgeving in NRC Handelsblad dat hij vorig jaar de top van ABN AMRO beloofd zou hebben de salarisverhoging te verdedigen. Dijsselbloem zou de toezegging vorig jaar maart hebben gedaan.

Volgens D66-leider Alexander Pechtold moet de bewindsman 'helder aangeven wat hij in het voortraject heeft gedaan'. Ook SP-voorman Emile Roemer wil dat er duidelijkheid komt over de beloningskwestie. Jesse Klaver van GroenLinks: ,,Als het klopt (...) dan heeft de minister de afgelopen dagen een schimmige rol gespeeld.'

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra wil snel een debat in de Tweede Kamer waarin helder wordt 'wat klopt en niet klopt'. Alle commotie die er nu is, is niet goed voor de beursgang, voegt hij eraan toe. Wel vindt hij het 'terecht' dat die privatisering van de bank door Dijsselbloem is uitgesteld.

De raad van commissarissen van staatsbank probeert te verdedigen wat onverdedigbaar is, zei PvdA-leider Diederik Samsom in reactie op de voortdurende onrust rond de bank. Dijsselbloem steeds heeft gezegd dat de salarisverhoging juridisch correct was, maar moreel gezien niet te begrijpen, aldus Samsom.

Volgens hem neemt de ABN-top op dit moment 'de verkeerde route en is niet constructief bezig'. Het vertrouwen is volgens hem 'verder weg dan ooit'. Samsom wil dat de raad van commissarissen en de raad van bestuur zich richten op de toekomst en op de aanbevelingen van De Nederlandsche Bank. Wat Samsom betreft is de beursgang nu niet van de baan.