Nieuws Actueel

Actieplan ‘De Nieuwe Winkelstraat’ gaat leegstand Haaksbergen tegen

Van onze redactie 23 juni 2015

Haaksbergen kunstmarkt robin hilberink

„Dit is de kans waar we op gewacht hebben”, verzekert voorzitter Han Brunnekreeft van Stichting Centrum Management Haaksbergen. Hij noemt het nog net niet de ultieme reddingspoging voor het centrum, maar daar lijkt het veel op. „We moeten nu structuur aanbrengen in alle losse activiteiten van een ondernemersvereniging, het centrummanagement en de individuele ondernemers of pandeigenaren. Ook de gemeente en vastgoedsector zijn belangrijke partners in ‘De Nieuwe Winkelstraat’, om procedures zo vlot mogelijk te laten verlopen waar het bestemmingsplannen aangaat. De gewenste invulling botst vaak met een bestemmingsplan, waardoor de zaak weer stilvalt.”

OndernemersLeon Leeters roept als preses van de HOV alle ondernemers op serieus mee te doen en mee te denken. „Want er is geen tijd meer te verliezen. We moeten de verdeeldheid aan de kant schuiven in dienst van het algemeen belang, zodat we straks allemaal de vruchten plukken van een gezond centrum.”

RabobankBrunnekreeft: ,,Rabobank Nederland is initiatiefnemer, heeft ons dit voorgelegd en besturen van de HOV en SCH zijn ervan overtuigd dat we hiermee de juiste weg inslaan. In de volgende stap zullen we ook andere banken erbij betrekken, omdat natuurlijk niet iedere ondernemer zaken doet met Rabobank. Maar die lanceert het concept en daarom laten we die aftrappen.”

Verantwoordelijkheid nemenMet dit actieplan wordt tegelijkertijd gehoor gegeven aan de klacht dat het centrum al jaren als los zand aan elkaar hangt. „Wie niet mee wil doen om redenen uit het verleden doet de collega’s tekort. Dit is een zaak van ons allemaal. Makelaars en financiële instellingen zijn bereid energie te steken in een toekomstbestendig winkelcentrum. Ondernemers moeten op hun beurt nu hun verantwoordelijkheid nemen.”

Er is Brunnekreeft en Leeters daarom veel aan gelegen dat de eerste bijeenkomst goed wordt bezocht. „Dit idee willen we zo snel en zo goed mogelijk gestalte geven. Met een gedegen plan van aanpak zullen leegstaande panden één voor één onder de loep worden genomen om vast te stellen wat de ondernemer er mee kan. De tijd van vergaderen en weer uit elkaar gaan zonder dat er spijkers met koppen worden geslagen, ligt achter ons.”

Ondernemers en belanghebbenden die geen uitnodiging hebben ontvangen, wordt verzocht zich te melden: secretariaat@ haaksbergennatuurlijk.nl. De bijeenkomst is op maandag 29 juni om 19.30 uur bij ’t Hagen.

Foto: Robin Hilberink