Nieuws Actueel

Actieplan Twente Werkt! moet 5000 extra banen in de regio opleveren

Van onze redactie 17 december 2014

De Twente Board, waarin vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en de gemeenten zitting hebben, presenteert de plannen woensdag. Uitgangspunt is dat Twente de kloof met de Randstad en andere delen van het land op het gebied van werkgelegenheid overbrugt. Deze regio kent de laatste jaren structureel een hogere werkloosheid dan het landelijk gemiddelde. De verdere ontwikkeling van Twente als Europees toonaangevende technologische topregio blijft het uitgangspunt. InnovatieDie economische troef van Twente moet verder worden versterkt door onder meer nieuwe onderzoeksbeurzen voor hightechbedrijven om innovaties mogelijk te maken, het aanjagen van start-ups én samenwerkingsprojecten tussen onderzoeksinstellingen en de regionale maakindustrie. Laag opgeleidenDe Twente Board wil verder activiteiten in gang zetten om de werkloosheid onder laag opgeleiden terug te dringen. Daarvoor is onder meer een plan van aanpak ontwikkeld voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers hebben toegezegd volgend jaar 515 banen voor arbeidsgehandicapten te creëren. DuitslandVerder wordt een arbeidsmarktoffensief in Duitsland in gang gezet. Volgend jaar moeten al 250 Twentse werkzoekenden in de Duitse grensstreek aan een baan worden geholpen. Daarvoor moeten allerlei belemmeringen op het gebied van diplomaerkenning en beloning worden weggenomen. Met het rijk is overleg gestart om deze grensstreek daarvoor als proefregio aan te wijzen. De Twente Board komt ook met diverse acties die ertoe moeten leiden dat het regionale bedrijfsleven meer profiteert van investeringen die overheden doen op het gebied van infrastructuur en de bebouwde omgeving.