Nieuws Actueel

Actievoerende studenten: 100 academici steunen bezetting UvA'

Van onze redactie 19 februari 2015

Dat zeggen de bezetters donderdag. Ze hebben een verklaring verspreid met daaronder de 100 namen. ,,Wij vinden deze verregaande vorm van chantage tegen een geweldloze protestactie onacceptabel’’, staat in de verklaring.

Donderdagmiddag dient het kort geding waarin de UvA eist dat de bezetters vertrekken en het pand ,,bezemschoon’’ achterlaten. Het college van bestuur (CvB) van de UvA dreigt met een dwangsom van een ton per dag dat de actievoerders er geen gehoor aan geven.

De academici vinden het begrijpelijk dat de universiteit juridische stappen onderneemt, maar de ,,toevlucht tot criminalisering en financiële dreigementen zijn buitenproportioneel en ongerechtvaardigd’’, staat in de verklaring.