Nieuws Actueel

Administratie OAD is ondoordringbaar woud

Rik Nizet 2 april 2014

Reisorganisatie Oad, die vorig jaar failliet ging, hield er een complexe en omvangrijke administratie op na. Om de boel te ordenen, schakelen de curatoren een gespecialiseerd bedrijf in. Als die klus is geklaard, onderzoeken forensisch accountants zowel de papieren als digitale administratie. Dat blijkt uit het tweede faillissementsverslag dat de curatoren naar buiten hebben gebracht.

Bedrijven en organisaties zijn wettelijk verplicht een correcte en transparante administratie te voeren. De curatoren onderzoeken ook of het Oad-bestuur aan deze boekhoudplicht heeft voldaan.

FaillietOad ging in september vorig jaar failliet. Volgens de leiding van het bedrijf waren het slechte economische klimaat en de daardoor teruglopende omzetten de oorzaken van het faillissement. De 'doodsteek' was dat de bank uiteindelijk de kredietovereenkomst opzegde.

Onbehoorlijk bestuur"Andere bij het faillissement betrokken partijen noemen andere oorzaken", zoals dat door de curatoren wordt omschreven in dit en het vorige verslag. Zij lieten al eerder weten dit nader te gaan onderzoeken. Daarbij is ook de vraag aan de orde of de Oad-top zich schuldig heeft gemaakt aan onbehoorlijk bestuur.

De Oad Groep telde bij het faillissement ongeveer 1750 werknemers. De curatoren slaagden erin voor een aantal onderdelen een nieuwe eigenaar te vinden. Circa 600 mensen konden daardoor hun arbeidsplek behouden.

De curatoren voorzien dat afwikkeling van het Oad-faillissement "enkele jaren'' in beslag gaat nemen.