Nieuws Actueel

Adoratie van windmolenpark

Rik Nizet 15 juli 2014

Een windmolen? Niet in mijn achtertuin. In het dichtbevolkte Nederland stuit de komst van een windmolenpark al snel op verzet. Hoe anders is dat in Noorwegen. Daar worden de duurzame energie-opwekkers als het ware geadoreerd, zo blijkt uit deze dronevideo van het windmolenpark Høg Jæren in Noorwegen.