Nieuws Actueel

Advies: Branche-vreemdgaan in boardroom belangrijk

Rik Nizet 24 september 2015

Boardroom vergaderen middelgroot

Als het aan zowel topbestuurders (84 procent) als toezichthouders (86 procent) ligt, staat innovatie volgend jaar bovenaan de agenda. De bestuurlijke top van het bedrijfsleven vindt dat innovatie het nummer 1 thema moet zijn in de boardroom. "Wij denken dat het ‘branche-vreemdgaan’ heel belangrijk is, zeker om de kans te vergroten dat toezichthouders hun rol van sparringpartner - en inspirator - van de bestuurder optimaal kunnen vervullen."Ook digitalisering scoort hoog, hoewel meer toezichthouders (72 procent) dan topbestuurders (51 procent) hier een prioriteit van maken. Dat blijkt uit een onderzoek van Headhunter The Executive Network (TEN) onder Nederlandse topbestuurders en toezichthouders, waarbij 38 procent van de respondenten verbonden is aan een beursgenoteerde onderneming.

Driekwart van de topbestuurders vindt dat zij door hun toezichthouders moet worden geïnspireerd. Bijna 85 procent van de toezichthouders is het daar mee eens, maar toch wordt slechts de helft van de topbestuurders ook echt geïnspireerd door hun toezichthouders. Bij een kwart ontbreekt die inspiratie zelfs (volledig).

Branche-vreemdgaan"Inspiratie vraagt om diversiteit. Bijna 75 procent van de topbestuurders vindt dat hun Raad van Toezicht meer mensen mag bevatten die werkzaam zijn in een andere sector dan waar toezicht wordt gehouden." Onder de toezichthouders is dat zelfs 84 procent. Wij denken dat het zogenaamde ‘branche-vreemdgaan’ heel belangrijk is, zeker om de kans te vergroten dat toezichthouders hun rol van sparringpartner - en inspirator - van de bestuurder optimaal kunnen vervullen. Die rol komt nu nog onvoldoende uit de verf", legt Jan Rapmund, partner van TEN uit. "Toezichthouders leggen de laatste jaren veel nadruk op risk management en compliance, maar al te risicomijdend gedrag zorgt onvermijdelijk voor een rem op innovatie. Bovendien voelt maar liefst 86 procent van de toezichthouders de laatste jaren meer maatschappelijke druk om goed te presteren. Een inspirerende sparringpartner voor de bestuurder zijn, is een goede manier om als toezichthouder extra waarde toe te voegen aan de rol."

Soft skillBestuurders en toezichthouders vinden een soft skill als sociale vaardigheid, maar ook een brede belangstelling, de belangrijkste eigenschappen om goed toezicht te kunnen houden. Die winnen het daarmee van typische hard skills als financieel inzicht en vakkennis. Gevraagd naar de hard skills versus soft skills van topbestuurders hebben toezichthouders opvallend meer vertrouwen in de eerste categorie dan in de tweede (79 procent vs. 33 procent). ExpertiseGevraagd naar het eventueel ontbreken van een concrete expertise in Nederlandse Raden van Bestuur, stelt 72 procent van de toezichthouders dat er gemiddeld onvoldoende kennis van ICT/technologie aanwezig is. 61 procent van de topbestuurders sluit zich hierbij aan. Ook binnen Raden van Toezicht is hieraan een tekort, zo stelt 71 procent van de topbestuurders en maar liefst 86% van de toezichthouders zelf. Rapmund: “Er zijn weinig sectoren meer waar disruptive technology geen rol speelt. Je kunt het je zowel als topbestuurder als toezichthouder eigenlijk niet meer permitteren om achter te blijven op het gebied van technologische ontwikkelingen. Dat maakt het dus extra belangrijk dat beide partijen elkaar blijven voeden, informatie blijven uitwisselen en elkaar uitdagen."

Geen innovatie zonder ingrijpende veranderingZoals een meerderheid (60%) van de respondenten bevestigt, begeven toezichthouders zich tegenwoordig vaker op het terrein van de topbestuurder. "Zolang zij de bestuurder niet voor de voeten lopen, maar wel belangstelling hebben voor de kansen en uitdagingen die er binnen de organisatie liggen, is daar niks mis mee. Een aanzienlijk deel van de bestuurders en toezichthouders geeft aan dat er zowel binnen Raden van Bestuur als Raden van Toezicht onvoldoende verstand is van change management. Op dit onderdeel is er echt een urgentie, want innovatie en ingrijpende verandering gaan hand in hand. Daar is dan ook veel ruimte voor verbetering en dat vereist een inspanning van zowel de bestuurders als de toezichthouders. De dialoog tussen beide partijen moet frequenter en intensiever", benadrukt Rapmund.