Nieuws Actueel

Advies: Nieuwe spelregels voor kredietmarkt

Martijn Vervest 15 oktober 2015

Krediet paspoort groot

De kredietverlening is gebaat bij meer concurrentie in de financiële sector. Daarom moeten er nieuwe spelregels komen die het gemakkelijker maken voor kleine banken om de kredietmarkt op te gaan. Dat zegt Actal, het Adviesorgaan toetsing regeldruk.

De kredietcrisis leidde tot nog zwaardere eisen voor banken om de stabiliteit van het financieel stelsel te waarborgen. Grote banken kunnen daar gemakkelijker aan voldoen dan kleine banken. De komst van nieuwkomers op de kredietmarkt wordt daardoor belemmerd, met als gevolg weinig concurrentie. Dat leidt weer tot minder goede financiële dienstverlening, met minder mogelijkheden voor mkb-bedrijven om leningen af te sluiten, blijkt uit onderzoek dat het adviesorgaan deed in opdracht van het ministerie van Financiën.

Het adviesorgaan wil dat er nieuwe spelregels komen voor kleine, innovatieve of gespecialiseerde banken om barrières weg te halen. Een van de drempels is de verplichte inbreng van eigen vermogen. Daaraan worden zware eisen gesteld in verband met de stabiliteit van de instelling. Actal adviseert toetreders tot de kredietmarkt die een extra hoog eigen vermogen aanhouden, tegemoet te komen met lichtere eisen. En omgekeerd: wie weinig eigen vermogen inbrengt, moet dit compenseren door te voldoen aan strengere eisen.

Het adviesorgaan stelt ook dat het omvallen van een kleine financiële instelling een veel geringer risico met zich meebrengt voor de stabiliteit van het financieel stelsel. Het zou dan ook niet nodig zijn om van zo'n instelling te eisen alle risico's geheel af te dekken. Volgens Actal volstaat het voor een kleine, nieuwe toetreder om de eigen-vermogenseisen uitsluitend te baseren op de kosten van afwikkeling bij een faillissement. ,,Dit betekent dat DNB maatwerk in toezicht kan leveren. De eigen-vermogenseisen zijn dan passend bij het bedrijfsmodel van de nieuwe bank en de risico's die daarbij horen'', aldus het adviesorgaan.