Nieuws Actueel

Advies: NL moet investeren in onderzoek

Rik Nizet 13 mei 2015

Investering onderzoek groot

Nederland moet dit en volgend jaar meer doen om investeringen in onderzoek te verbeteren. Dat staat in de aanbevelingen van de Europese Commissie voor het economische beleid van Nederland.

Brussel constateert dat er op dit moment te weinig private investeringen zijn in onderzoek en ontwikkeling (R&D) en dat moet verbeterd worden. Dat kan ook bijdragen aan economische groei.

Daarnaast blijft de Nederlandse huizenmarkt een belangrijk aandachtspunt. Nederland moet op dat vlak de beperking van de hypotheekrenteaftrek versnellen, meent Brussel. Daarnaast moet de huursector worden aangepakt en moet sociale woningbouw beter passen bij het inkomen van de huurders.

Als derde punt krijgt Nederland het advies om werknemers in de eerste jaren van hun carrière minder pensioenpremie te laten betalen.