Nieuws Actueel

Advocaat mensenhandelaar noemt werk OM 'schandelijk'

Van onze redactie 17 september 2015

Image 5248965

De verdachte is de Turkse Nederlander Nihat K. die samen met zijn broer Abidel K. een makelaardij op de Amsterdam­sestraatweg had en kamers en huizen verhuurde aan onder anderen prostituees. Volgens het OM werkten de vrouwen onvrijwillig op het Zandpad en waren de broers daarvan op de hoogte. Door ze te huisvesten - volgens het OM tegen erg hoge huren - faciliteerden zij mensenhandel.In juli 2013 verschenen de broers voor het eerst voor de rechter, maar daarna bleef het stil. ,,De zaak is enorm vastgelopen," stelt Smeets, die Nihat K. bij staat. ,,Het OM heeft heel hoog ingezet, maar daarna is het stil gebleven. Mijn cliënt wacht al ruim twee jaar en het ziet er niet naar uit dat op korte termijn duidelijkheid zal ontstaan."

Smeets meent dat het OM geblunderd heeft in deze zaak. ,,De verdenking is dat de broers wisten dat die vrouwen onvrijwillig op het Zandpad werkten. Ik heb destijds gehamerd op een uitgebreid verhoor van de vrouwen. Tijdens een overleg vorig jaar kwam de officier plots met een hele reeks vragen om vast stellen of ze inderdaad onvrijwillig werkten. Het bleek dus dat ze nog nooit met hen had gesproken.''De advocaat noemt die werkwijze van het OM 'schandelijk'. ,,Het zijn niet zomaar beschuldigingen waarmee ze komen. Mensenhandel, het is nogal wat. En dan blijkt dat de belangrijkste getuigen niet eens met het OM hebben gesproken Dat is op zijn minst heel erg onzorgvuldig.''OnduidelijkWaarom de zaak al jaren sleept en niet inhoudelijk voor de rechter komt, is Smeets onduidelijk. ,,Het OM zal wellicht beseffen dat de bewijslast tegen Nihat K. niet zo sterk is. Onlangs verscheen ook het rapport van Dina Siegel, hoogleraar criminologie aan de Universiteit van Utrecht, waarin wordt gesteld dat er op het Zandpad geen sprake was van mensenhandel.'' Het OM zegt in een reactie dat enkele belangrijke getuigen nog gehoord moeten worden. Omdat die in het buitenland zijn en nog niet zijn getraceerd, is dat een moeizaam proces, zegt woordvoerder Mary Hallebeek. Advocaat Smeets stelt dat de belangrijkste getuigen al in januari van dit jaar zijn gehoord. ,,Ondertussen blijft Nihat in onzekerheid over wat er gaat gebeuren.''