Nieuws Actueel

Advocaten bijeen over actie tegen bezuiniging

Van onze redactie 2 februari 2015

Het gaat volgens het comité om ruim 16 miljoen euro die Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) tegen de wens van de Eerste Kamer toch heeft doorgevoerd.

Volgens voorzitter Bart Nooitgedagt van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) leiden de bezuinigingen tot aantasting van de rechtstaat. Dit omdat minder draagkrachtige burgers verstoken dreigen te blijven van rechtshulp.

Teeven schreef vrijdag aan de Eerste en Tweede Kamer dat de voorgenomen bezuiniging van 85 miljoen die de Eerste Kamer heeft verworpen, grotendeels wordt opgeschort. Een eerste stap is echter al gezet en wordt niet teruggedraaid, want dat zou dit jaar nog 13,3 miljoen euro schelen, aldus Teeven.