Nieuws Actueel

Advocaten eisen stop afluisteren van gesprekken met cliënten

Van onze redactie 16 juni 2015

Image 5005513

Woensdag dient een cruciaal kort geding tegen de overheid over deze kwestie. De advocaten willen dat het afluisteren stopt of dat een rechter hier vooraf toestemming voor geeft.Inmiddels is bekend dat advocaten van het kantoor Prakken d'Oliveira, die onder meer terrorismeverdachten bijstaan, langdurig zijn afgeluisterd door de AIVD. Pestman maakt deel van dat kantoor uit. Ook de MIVD mag advocaten afluisteren als de dienst denkt dat dit nodig is, zonder toestemming van een rechter.Die toestemming vooraf is volgens de advocaten wel noodzakelijk. ,,Anders is de handelwijze van de geheime diensten oncontroleerbaar. Deze gang van zaken gaat in tegen de Europese rechtspraak.''Volgens de overheid zou dit te omslachtig zijn als er snel moet worden opgetreden. ,,Onzin'', benadrukt Pestman. ,,In landen als de VS, België en Zweden, waar ze het wel goed hebben geregeld, werkt dit ook goed.''Pestman zegt dat het 'probleem' niet alleen om terrorismeverdachten gaat. ,,Veel meer groepen staan in de 'belangstelling' van de inlichtingendiensten. ,,Denk aan milieuactivisten, dierenactivisten, motorclubs, Molukse activisten, maar ook aan ambtenaren die worden gescreend of worden verdacht. Het probleem is dat geen enkele cliënt van ons er nog op kan vertrouwen dat gesprekken vertrouwelijk zijn. Dit is zeker een probleem als ze tegen de overheid procederen. Bij bijna 90 procent van onze cliënten is dat het geval.'',,Het fundamentele recht op een eerlijk proces wordt geschonden doordat de cliënt niet volledig vrij over zijn zaak kan spreken'', concludeert advocaat Sébas Diekstra. Hij en zijn kantoorgenoot Olivier van Hardenbroek treden in het kort geding op namens de CCBE, een Europese advocatenorganisatie. Die is partij geworden omdat het gaat om een principekwestie die alle advocaten aangaat, niet alleen in Nederland.Diekstra zelf kreeg onlangs een brief van Defensieminister Jeanine Hennis. Daarin staat dat de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) ,,bijzondere bevoegdheden'' mag inzetten tegen een advocaat als dat nodig is om zicht te krijgen op een 'target'.'' Diekstra vindt dat onacceptabel.