Nieuws Actueel

Advocaten waarschuwen tegen kopen Koudasfalt

Van onze redactie 11 september 2015

Image 5231205

Gouwenaars Van Berkel en Veenendaal hebben recent de stichting Gratis Geld Gouda opgericht, met als doel toe te zien op een goede besteding van gemeenschapsgeld in de stad.Koudasfalt is het eerste project waar ze hun tanden in zetten, omdat er in hun ogen enorme risico's kleven aan het kopen van het terrein van de voormalige asfaltcentrale aan de Gouderaksedijk door de gemeente. ,,De grond is sterk vervuild en als het burgerinitiatief Goudasfalt strandt, raakt de gemeente het terrein waarschijnlijk aan de straatstenen niet kwijt. Het stadsbestuur moet hier geen geld in steken. Er zijn betere bestemmingen denkbaar, zoals de zorg.''Het terrein is te koop vanwege het vertrek van de asfaltcentrale uit Gouda. Het burgerinitiatief Goudasfalt ziet aankoop door de gemeente als een gouden kans om hier een mengeling van culturele, recreatieve, (sociaal-)ondernemende en ambachtelijke activiteiten op te zetten.Het college van b en w wil hieraan meewerken en onderhandelt met terreineigenaar KWS over de aankoopprijs, die waarschijnlijk enkele miljoenen euro's bedraagt. Ook is al toegezegd dat Goudasfalt voorlopig het alleenrecht krijgt een plan te ontwikkelen. De enige onzekerheid voor Goudasfalt is dat de raad nog een besluit moet nemen.De Goudse advocaten Van Berkel en Veenendaal proberen raadsleden ervan te overtuigen dat de gemeente de grond niet moet kopen. ,,We hebben een alternatief voor Goudasfalt: het voormalige Cyclus-terrein aan de Goudkade. Dat is al van de gemeente en hoeft dus niet te worden gekocht.''