Nieuws Actueel

Aflossing lening 17,5 miljoen MST niet in gevaar

Van onze redactie 6 augustus 2015

MST nieuwbouw Lars Smook

Het MST maakte afgelopen jaar 7 miljoen minder winst dan gepland. Als dat niet verbetert, stelde het MST zelf, kan zij mogelijk niet aan de eisen van het bankconsortium blijven voldoen.

Positief jaarresultaatEerenberg heeft intussen kort overleg met het MST gehad. Hem is verzekerd dat er op korte termijn ‘zeker niets aan de hand is’. Eerenberg: „De situatie heeft onze volledige aandacht. Maar het belangrijkste is dat het MST gewoon een positief jaarresultaat heeft. Het MST kan de komende jaren de aangegane verplichten aan ons voldoen.”

2009Enschede is het ziekenhuis te hulp geschoten in 2009, toen de financiering voor de nieuwbouw niet helemaal door banken bekostigd kon worden. Enschede was daartoe bereid, omdat een ‘nieuw topziekenhuis’ ook van groot belang wordt gezien voor de toekomstige werkgelegenheid. Het MST is op afstand de grootste werkgever in Enschede.Foto: Lars Smook