Nieuws Actueel

Afluisterzaak: Cliënt durft advocaat niet meer te bellen

Van onze redactie 17 juni 2015

Image 5008594

Hij sprak tijdens de afluisterzaak in Den Haag, waar advocaten eisen dat geheime diensten AIVD en MIVD stoppen met het afluisteren van gesprekken tussen advocaten en hun cliënten, zonder tussenkomst van een onafhankelijke rechter. Pestman schetste de gevolgen van het afluisteren voor het kantoor. Volgens hem spreken advocaten noodgedwongen tussen vier muren met cliënten, wat tijdrovend is. LangdurigIn december werd bekend dat advocaten van Prakken d'Oliveira, die onder meer terrorismeverdachten bijstaan, langdurig zijn afgeluisterd door de AIVD.De advocaten vinden dat de praktijk, waar lang weinig over bekend was, het recht op een eerlijk proces schendt. Ze willen dat iedereen ervan uit moet kunnen gaan dat de communicatie met een advocaat vertrouwelijk is.OnvoldoendeHet huidige systeem waarbij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) achteraf kan toetsen of het afluisteren rechtmatig was, vinden ze niet voldoende.Advocaat Sébas Diekstra trad woensdag op namens de Raad van Europese Balies (CCBE). Sommigen van zijn cliënten zijn militairen die deel hebben uitgemaakt van een speciale eenheid of missies in het buitenland. Diekstra zegt dat het heel belangrijk is dat zij zich kunnen verdedigen zonder dat de overheid waar ze voor hebben gewerkt zelf meeluistert.AfluisterenLandsadvocaat Daalder liet weten dat de overheid nu al heel terughoudend is met het afluisteren van zogeheten verschoningsgerechtigden. Zo geldt de toestemming voor het afluisteren maar één maand in plaats van de gebruikelijke drie en komt de informatie alleen bij uitzondering, bijvoorbeeld als een aanslag dreigt, terecht bij het Openbaar Ministerie. Voor een verbod ziet hij geen enkele grond.Ook maakt hij een onderscheid tussen direct en indirect afluisteren. Hij wijst erop dat een advocaat die zelf geen doelwit is, alleen wordt opgenomen als hij of zij wordt gebeld door een 'target'. Overigens maakt dit volgens de advocaten zelf geen verschil. Het gaat hen erom dat er geen enkel gesprek wordt afgeluisterd.