Nieuws Actueel

AFM beboet ABN Amro

Rik Nizet 19 november 2014

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ABN AMRO een boete van 3 miljoen euro opgelegd. De reden daarvoor is dat de bank onvoldoende gegevens heeft bijgehouden over diensten van Fortis Bank aan woningcorporatie Vestia om toezicht door de AFM mogelijk te maken.

Fortis Bank ging medio 2010 op in ABN AMRO. De toezichthouder stelde woensdag dat de staatsbank, als rechtsopvolger van Fortis, regels van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen heeft overtreden. De boete werd overigens al op 28 augustus van dit jaar uitgedeeld.

RentederivatenVestia sloot een groot aantal rentederivaten af bij Fortis. Volgens de AFM bedroeg de derivatenportefeuille op een gegeven moment 1,97 miljard euro. Vestia kwam eind 2011 ernstig in de problemen door verliezen op die portefeuille.

Dat ABN AMRO over weinig informatie beschikte, kwam volgens de AFM onder meer doordat telefoongesprekken tussen Fortis en Vestia niet werden opgenomen. De e-mailbox van de belangrijkste contactpersoon binnen Fortis voor Vestia werd evenmin bewaard.

VerwijtbaarheidHet basisbedrag van de boete voor de overtreding is 2 miljoen euro. De AFM besloot tot een verhoging met 50 procent vanwege de "ernst en de verwijtbaarheid''. Hierbij speelt mee dat voor hoge bedragen rentederivaten zijn afgesloten, die grotendeels waren gefinancierd met publieke gelden. Ook nam de AFM in zijn besluit mee dat "Fortis door haar bedrijfsinrichting het risico op overtredingen als deze kennelijk op de koop toe had genomen."

ABN AMRO zegt het te betreuren dat bij het toenmalige Fortis deze gegevens niet voldoende zijn bijgehouden. De bank zal de boete betalen.