Nieuws Actueel

Afschaffing melkquota drijft koe uit de wei

Van onze redactie 15 december 2014

De schaalvergroting in de sector zet komende jaren door. In april worden de melkquota, die de hoeveelheid melk die boeren mogen produceren nu nog beperken, afgeschaft. Tot 2020 stijgt het aantal koeien daardoor met 5% tot 1,6 miljoen. Daar staat tegenover dat veel oudere boeren met kleine bedrijven het voor gezien houden. Het aantal melkveebedrijven daalt tot 2020 met 20%. De bedrijven die overblijven, breiden zich uit. Het aantal 'megastallen' met meer dan 250 koeien verdubbelt volgens Alterra tot meer dan 500.

Hoe groter, hoe minder koeien buiten Hoe groter bedrijven zijn, hoe minder koeien in de wei staan. Bij bedrijven met meer dan 250 koeien staat nu 60% van de koeien permanent op stal, tegenover gemiddeld 30% in de hele melkveehouderij. "Om koeien te laten weiden, is genoeg grond nodig vlakbij de stal, waar de melkmachine staat", verklaart onderzoeker Herman Agricola. "Als het perceel rond hun boerderij te klein is, zijn boeren genoodzaakt de koeien op stal te laten."

Mileudefensie pleit voor actie Milieudefensie, opdrachtgever van het onderzoek, pleit voor actie. "Zuivelbedrijven moeten hun weidegangpremie verhogen", zegt woordvoerster Jacomijn Pluimers. "Melkveehouders die hun bedrijf willen uitbreiden, moet de gemeente of provincie weidegang verplichten. Ook kunnen die ruilverkaveling stimuleren."