Nieuws Actueel

'Afvaltarief in Twentse gemeenten te hoog'

Van onze redactie 31 juli 2015

Twence Emiel Muijderman

Bij Twence moet voor het verbranden van 1.000 kilo restafval 115 euro worden betaald. De tarieven bij de diverse Nederlandse AVI's variëren van 45 tot 90 euro per ton. In bijvoorbeeld Amsterdam bij de AEB is het 65 euro per ton. De gemeente Schiedam betaalde de afgelopen jarenbij Twence 70 euro per ton.

TariefElbert Dijkgraaf, hoogleraar empirische economie van de publieke sector - tevens Tweede Kamerlid voor de SGP - noemt de bij Twence gehanteerde tarieven 'hoog'. "Ik heb in het kader van een onderzoek een keer uitgerekend welk tarief gerekend zou kunnen worden bij de bouw van een geheel nieuwe installatie. Ik kwam uit op 74 euro per ton."De reden voor de hoge tarieven is dat eigenaar Twence van de AVI jaarlijks 'superdividend' moet uitkeren aan de Twentse gemeenten. Daarvan worden in de regio investeringen gedaan ter versterking van de sociaal-economische structuur.

MarktconformHet hoge 'superdividend' is alleen haalbaar door forse verbrandingstarieven te hanteren. Dat doet AVI Twente echter alleen voor 'eigen' afval. Afval van gemeenten buiten Twente en van buitenlandse aanbieders wordt wel voor lagere, marktconforme tarieven verwerkt. Zou Twence dat niet doen, dan zou de capaciteit van de afvalverwerker onvoldoende worden gebruikt.

Foto: Emiel Muijderman