Nieuws Actueel

AIVD: Russische spionnen actief in Nederland

Van onze redactie 22 april 2015

Image 4873944

De Russische agenten worden in Nederland ook ingezet voor de aanschaf van militaire technologie, waarbij de exportbeperkingen worden omzeild. Volgens de AIVD schuwen de Russische diensten ook intimidatie van Nederlanders in Rusland niet, om zo informatie los te krijgen. De Russische campagne om beleid en beeldvorming over Rusland te beïnvloeden, is volgens de AIVD wereldwijd en ook in Nederland sterker geworden. Dat is gebeurd na de Russische interventie in Oekraïne vorig jaar. De beïnvloeding is gericht op de politiek en het zakenleven, maar ook op cultuur en media.Grijs gebiedDe AIVD stelt dat de verborgen beïnvloedingspraktijken vaak moeilijk zijn te duiden omdat ze zich afspelen in het grijze gebied tussen diplomatie en inlichtingenwerk. Het uiteindelijke effect is ook moeilijk vast te stellen, aldus de AIVD. Toch waarschuwt de dienst in het jaarverslag voor onderschatting van het effect van de beïnvloeding op de lange termijn. In het jaarverslag is veel aandacht voor de onrust aan de oostgrens van Europa en de oorlog in Oekraïne. De dienst spreekt van politieke obstructie en aantasting van de zekerheid van energievoorziening in het conflict tussen het Westen en Rusland.

Plannen voor aanslagenUit het jaarverslag blijkt ook dat de AIVD vorig jaar verschillende plannen voor aanslagen onderkend en in de kiem gesmoord. Het gaat met nadruk niet om aanslagen die op het allerlaatste moment zijn voorkomen. De plannen waren in verschillende fases van voorbereiding. Vorig jaar werd bijvoorbeeld de in Amsterdam wonende Mohamed B. gearresteerd, die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de politie. De politie kwam in actie na informatie van de AIVD en arresteerde B. in oktober Welke doelen hij precies op het oog zou hebben gehad is niet bekend, maar wel stond vast dat B. niet van de ene op de andere dag had kunnen toeslaan.