Nieuws Actueel

Akkoord coalitie over belastinghervorming

Van onze redactie 10 juni 2015

Image 4989959

Voor het zomerreces zal het kabinet volgens de bewindsman nog gaan overleggen met de oppositie over de herziening van het fiscale stelsel. De hervorming moet leiden tot lagere lasten op arbeid en een versimpeling van het belastingstelsel.