Nieuws Actueel

Akkoord over cao geestelijke gezondheidszorg

Van onze redactie 23 mei 2015

Image 4943251

De cao heeft betrekking op bijna 90.000 werknemers, onder meer in de verslavingszorg en in de ambulante psychiatrische hulpverlening.

De afspraken voorzien in een structurele loonsverhoging van in totaal 3,5 procent gedurende de looptijd van de nieuwe cao, van 1 juli dit jaar tot 1 maart 2017. Op beloningsgebied is verder 0,8 procent aan eenmalige uitkeringen afgesproken en een verhoging van de eindejaarsuitkering van 0,5 procent.

Daarnaast hebben partijen afgesproken daar waar mogelijk tijdelijke banen en de contracten van oproepkrachten (de zogenoemde 0-urencontracten) om te zetten in vaste banen en arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.