Nieuws Actueel

Akkoord over nieuw bestuur Noord-Holland

Van onze redactie 18 mei 2015

Image 4930820

Komende woensdag worden de plannen gepresenteerd. Volgende week dinsdag kiezen de leden van Provinciale Staten een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Een dag later beantwoordt het nieuwe college via Twitter vragen over het coalitieakkoord.De oppositie wordt in Noord-Holland gevormd door PVV, SP, GroenLinks, Ouderenpartij Noord-Holland, CU-SGP, 50PLUS en de Partij voor de Dieren.