Nieuws Actueel

Akkoord over werkgelegenheid Oost-Groningen

Van onze redactie 27 februari 2015

Volgens staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de precaire situatie van Oost-Groningen onvergelijkbaar met de rest van Nederland. De streek telt verhoudingsgewijs 3,5 keer zoveel mensen in sociale werkplaatsen vergeleken met de rest van het land. Die mensen die daar nu werken, houden hun baanzekerheid, zoals eerder afgesproken.

Beter internet en wegennet Voor de versterking van de economische structuur in het gebied is 45 miljoen euro beschikbaar, waarvan 17,8 miljoen afkomstig is van het Rijk. De provincie zet onder meer in op betere internetverbindingen en een beter wegennet.