Nieuws Actueel

Alle bewoners Vredenburch weer terug na lekkage

Van onze redactie 16 juni 2015

Image 5006114

Op maandagavond werden de inwoners geëvacueerd omdat door kortsluiting de stroom in een groot deel van het pand was uitgevallen. Door de inzet van alle betrokkenen is de evacuatie rustig verlopen. Verantwoordelijk manager Jan Oosterling van Florence Thuis in Rijswijk vertelt: ,,Een evacuatie is voor deze groep kwetsbare ouderen erg ingrijpend. We hebben er dan ook vooral naar gestreefd om het ongemak voor iedereen zo veel mogelijk te beperken. Met vereende krachten is dat gelukt."Andere woonzorgcentraDe meeste ouderen reageerden geschrokken maar tegelijkertijd rustig op het bericht dat ze de nacht elders moesten doorbrengen. Ongeveer 30 bewoners zijn door familieleden opgehaald om daar de nacht door te brengen. De bewoners van twee afdelingen voor dementerenden (psychogeriatrische afdelingen) zijn ondergebracht in de recreatiezaal. In verband met de desoriëntatie van deze bewoners is besloten dat zij beter op de eigen locatie konden overnachten. In de recreatiezaal, die zich in een aparte vleugel bevindt, was nog wel stroom beschikbaar. Daar hebben zij de nacht doorgebracht.De overige bewoners zijn ondergebracht in andere woonzorgcentra van Florence in Rijswijk (Westhoff en Steenvoorde) en Den Haag (Mariahoeve en Wenckebach). Personeel van Vredenburch is met deze cliënten meegegaan naar hun tijdelijke verblijf zodat de logees vertrouwde gezichten om zich heen hadden.Oplossing defectDe kortsluiting is veroorzaakt door een lekkage in een warmtewisselaar van het warmwatersysteem in het ketelhuis. Het water is in de elektriciteitsschacht terecht gekomen, waardoor kortsluiting ontstond. Staedion, de eigenaar van het pand, heeft direct met deskundigen onderzocht waar het defect is ontstaan. "Op dit moment bekijken we of het mogelijk is om een waterdetectiesysteem in het ketelhuis aan te brengen, zodat dit niet nogmaals kan gebeuren," vertelt Serge Vrouwenfelder, directeur Woonservice van Staedion. "We willen elk risico voor de toekomst uitsluiten, zodat de bewoners veilig kunnen wonen."