Nieuws Actueel

'Alle bezwaren moeten van tafel' bij XL Businesspark Almelo

Het schiet niet op met het XL Businesspark, mede door de bezwaren van omwonenden. Daarom wil de VVD-fractie polderen.

Van onze redactie 16 december 2015

Xlbusiness lennekelingmont

De gemeente moet in nauwe samenwerking met het Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) een ultieme poging doen om de huidige en eventuele toekomstige bezwaren tegen de komst van Combi Terminal Twente (CTT) en olieproducent Eurol uit Nijverdal in een alomvattend plan van tafel te krijgen.

Tegen de komst van deze bedrijven op XL Businesspark maakt een aantal omwonenden bezwaar. En tot dusver met succes. Volgens VVD-raadslid Arjen Maathuis is de maat nu zo ongeveer vol. Het maar niet van de grond komen van het XL Businesspark kost de deelnemende gemeenten, waaronder Almelo, veel geld.

Plaatsvervangend portefeuillehouder Jon Hermans zei in een reactie dat het RBT is aangewezen de onderhandelingen met de bezwaarmakers te voeren. Zij voegde daaraan toe dat die onderhandelingen, onder meer door een directiewisseling bij RBT, een tijdlang op een laag pitje hebben gestaan. Maar ook dat de bereidheid om een tandje bij te zetten thans bij het RBT-bestuur aanwezig is.

Foto: Lenneke Lingmont