Nieuws Actueel

Alle focus op de klant

Peet Vogels 10 december 2015

Rabobanksanering21065

19.000 banen verdwijnen er in zes jaar tijd bij Rabobank. Een inhaalslag volgens kenners. Want de bank was te zelfgenoegzaam en te vet geworden. En dat wordt nu keihard aangepakt.

Lees ook:Kaalslag bji Rabobank

Rabobank was de enige grote Nederlandse bank die ongeschonden uit de kredietcrisis kwam. Zelf pochte de bank dat ze zich nooit had ingelaten met de bonuscultuur en het kortetermijnwinstbejag van de andere banken. En dat betaalde zich uit, want Rabobank was financieel solide, onkreukbaar en betrouwbaar. Van de mensen, voor de mensen, zo profileerde Rabobank zich.

Dat sprookje is over. De Libor-affaire maakte een einde aan het onkreukbare imago van de bank. In Londen liepen ook geldbeluste Rabobankiers rond die de zaken manipuleerden omwille van hun bonus.

Binnenlands kreeg Rabobank ook tegenwind. Concurrenten als ING en ABN Amro sneden flink in de kosten, gooiden onrendabele activiteiten de deur uit en sloten op grote schaal kantoren, omdat de klanten liever via de smartphone of internet bankieren. Zo werden ze weer concurrerende banken.

KantorenRabobank kwam ook met internetbankieren en apps, maar hield ook veel kantoren aan. De banken waren zelfstandig en zagen geen reden om minder renderende kantoren te sluiten. Soms kwamen er maar drie klanten per dag op een kantoor met drie medewerkers.

Lang ging dat goed. De marges op hypotheken waren hoog en de verliezen op leningen beperkt. De winst van Rabobank bleef daarmee heel behoorlijk. Maar de concurrentie nam toe en de marges op leningen en hypotheken daalde. En steeds meer bedrijven gingen failliet, waardoor ze hun leningen niet meer aflosten. Dat tastte de winstgevendheid aan.

Rabobank was ook vooral druk met zichzelf. Reorganisaties kwamen maar moeizaam van de grond door tegenwerking van de lokale banken. De bank was meer met zichzelf dan met de klant bezig. Dat probleem is nu opgelost, omdat de macht van de lokale banken is ingeperkt.

Alleen kosten besparen is een enkele reis naar de ondergang. Je kunt niet doorgaan met het sluiten van kantoren en het ontslaan van mensen. Daarom zet Rabobank in op groei. In Nederland door meer leningen en hypotheken aan burgers en bedrijven te slijten. De bank wil de kosten met een zesde verlagen. In plaats van de duurste moet Rabobank de goedkoopste bank worden.

MobielGoedkoop en goed, want de klant moet weer centraal komen te staan. Rabobank verwacht niet dat alles via de smartphone of internet gaat lopen. De bank wil juist meer kleine kantoren, waar klanten voor advies terechtkunnen. Dat kan met servicepunten in buurten of kleine kernen, of met mobiele kantoren. Zo hoopt Rabobank uiteindelijk meer producten te kunnen slijten.

Buiten Nederland gaat de bank vooral inzetten op financiering van agrarische activiteiten, vanouds een sterk punt van de bank. "We zijn ook in agrarische grootmachten als Australië en Brazilië een bekende bank", zegt topman Wiebe Draijer. "Met die activiteiten kunnen we rustig en stabiel groeien."