Nieuws Actueel

Allemaal rijk als we zo leven:

Rik Nizet 3 maart 2015

Geld vrouw gooien groot

We zouden met zijn allen rijker kunnen zijn als de consumptie in Nederland niet zo met pieken en dalen op en neer gaat. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau CPB.

De consumptie van huishoudens in Nederland schommelt sterker dan in onze buurlanden. Dat leidt tot heftiger bewegingen in de economische groei, maar ook tot een verlies aan welvaart voor ons allemaal.

De consumptie van huishoudens maakt een groot deel uit van ons nationaal inkomen, dat wat we met z'n allen verdienen. In Nederland zit veel vermogen van huishoudens vast in huizen of pensioenregelingen. Schommelingen in de waarde van die vermogens hebben daardoor een relatief groot effect op onze consumptie.

Weinig spaargeldWe hebben bovendien in vergelijking met buurlanden relatief weinig vrij spaargeld of direct te verkopen beleggingen. Dat maakt het lastig om mee- en tegenvallers uit te smeren.

Het CPB noemt ook een aantal opties om het beleid aan te passen op zo'n manier dat de heftige schommelingen in de consumptie worden afgevlakt. De overheid kan met nieuwe regels en fiscale prikkels stimuleren dat de vermogens in huizen en pensioenen minder stijgen. Ook kan een flexibeler huurmarkt een deel van de schokken opvangen doordat mensen met een koophuis dan makkelijker overstappen naar een huurhuis. De overheid kan ook het hebben van vrij beschikbaar spaargeld stimuleren, bijvoorbeeld via een systeem van een flexibele pensioeninleg.