Nieuws Actueel

Allochtoon vindt makkelijker een baan

Bram de Vrind 31 maart 2015

De tweede generatie niet-westerse allochtonen vergaat het op de arbeidsmarkt een stuk beter dan de eerste generatie. Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders van de tweede generatie hebben vaker een betaalde baan dan de eerste. Tegelijkertijd blijven de verschillen met autochtonen op de arbeidsmarkt nog altijd groot.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers over 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op verzoek van de Volkskrant heeft het CBS de werkloosheidscijfers en netto arbeidsparticipatie onder niet-westerse allochtonen uitgesplitst naar generaties. Om onderzoeksredenen definieert het CBS iemand van wie ten minste één ouder in een niet-westers land is geboren als 'niet-westerse allochtoon', ook al is de persoon om wie het gaat geboren en getogen in Nederland.