Nieuws Actueel

Almelo wil komende tien jaar tweeduizend woningen bouwen

Van onze redactie 9 februari 2015

De grote vraag is of daar in Almelo behoefte aan is. Verschillende partijen in de gemeenteraad hebben grote twijfels. Misrekeningen in het recente verleden spelen daarbij een rol. Woningbouwplanningen bleken te rooskleurig en moesten telkens naar beneden worden bijgesteld. De aanhoudende crisis wordt als de grote boosdoener gezien. Door gebrek aan geld is de afgelopen vijf jaar mondjesmaat gebouwd in Almelo. Gemiddeld nog geen veertig woningen per jaar.

Angst voor strop

Sommige raadsfracties vrezen een nieuwe strop, door een te optimistisch woningbouwprogramma. Ze wijzen erop dat het inwonertal van Almelo vorig jaar met tweehonderd is gedaald. Hoe is dat te rijmen met een behoefte aan extra woningen, vragen kritische raadsleden zich af. Wethouder Bruggink legt uit dat onderzoek door het Kenniscentrum Twente ten grondslag ligt aan de ‘behoedzame’ woningprognoses.

„In Almelo is er sprake van een geboorteoverschot. Gezinsverdunning, waardoor er meer huishoudens ontstaan, speelt ook een rol. Over een langere periode wordt groei voorzien, dan kan het gebeuren dat het inwonertal in een jaar wat terugloopt. Het fluctueert.” De wethouder stelt dat het woningbouwprogromma ‘realistisch’ is. Maar hij erkent dat er risico’s aan kleven. „We kunnen niet in de toekomst kijken.”

Foto: Liselotte Kolthof